Dynion heb eu Dyrannu (Sir Fynwy)

County Group
Patrol members
Name Occupation Posted from Until
Private Fred Rowe Unknown Unknown
Other information

Mae'r dynion hyn yn hysbys fel Cynorthwywyr ond ni ellir eu dyrannu i Batrol eto.

References

Rhestr Aduniad Hollingdale

Page Sponsor