Arfau, Ffrwydron ac Offer

Rhoddwyd amrywiaeth enfawr o arfau, ffrwydron ac offer i'r Unedau Ategol. Roedd rhai eitemau a gawsant hyd yn oed cyn i'r Fyddin gael eu rhoi gyda nhw, a chafodd llawer hefyd eu hanfon yn ddiweddarach i'r SOE, yr SAS, y Maquis Ffrengig a grwpiau gwrthiant eraill.sticky bomb

 • Drylliau Tanio a Bwledi
 • Cyllyll a Choesau
 • Ffrwydron
 • Ffiwsiau a Tanwyr
 • Trapiau Booby ac Amseryddion
 • Dyfeisiau Tanwydd
 • Grenadau
 • Bathodynnau ac Arwyddluniau
 • Llyfrau a Phamphledau
 • Offer Di-wifr
 • Negeseuon a Chodau
 • Offer Personol
 • Gwisgoedd
 • Cerbydau

Archwiliwch lawer o'r eitemau hyn ar y dudalen hon. Mae yna hefyd daflen ffeithiau y gellir ei lawrlwytho (yn Saesneg yn unig).

Ym mis Rhagfyr 1942 rhoddwyd cit "Auxunit Mk. 2" i'r Patrolau. Caint oedd y cyntaf i dderbyn y rhain ar 8 Rhagfyr a rhoddwyd 15 i bob Patrol. Roedd pob Auxunit yn cynnwys; 24 Tanwyr tiwb copr, 24 Crocws yr Hydref (os yw ar gael), 1 offeryn crychu, 6 bwrdd taro, 1 tiwb Vaseline, 6 sbŵl o wifren daith .032", 3 sbŵl o wifren daith .014", 8 coiliau tâp, 5 pâr o magnetau bach, 18 llosgydd amser poced, 12 6 x 1-1 pwys o dân, 70 o oedi plwm, ffiws ar unwaith 50 troedfedd, Cordtex 240 troedfedd, 100 taniwr, 20 pwys Pegynol Gelignite, 1 bag tywod, 12 switsh tynnu, 12 switsh pwysau, 48 switsh pwysau ffiws diogelwch Mk. 2 Bickford. Roedd dau o'r "hen" Auxunits i'w cadw ar gyfer hyfforddiant ond gwneir gorchymyn na ddylai Plastig byth gael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant.

Page Sponsor