Cyfieithiad Cymraeg o'r wefan aros ar ôl

Yn 2022 derbyniodd CART grant gan National Lottery Heritage Fund ar gyfer y Prosiect 360 newydd, a rhan o’r cynnig oedd cynnig cyfieithiad Cymraeg i’r Patrolau Cymraeg a thudalennau cysylltiedig.

Ni allwn ar hyn o bryd geisio cyfieithu'r wefan gyfan o ymhell dros 20,000 o eitemau, ac yn arbennig y strwythur llywio. Felly bydd y fwydlen ac eitemau atodol, megis noddwyr tudalennau, yn aros yn Saesneg.

Bydd y tudalennau hynny sydd wedi'u cyfieithu yn dangos baner er mwyn gallu newid i'r Gymraeg, ac yn ôl i'r Saesneg. Rydym yn ddibynnol ar wirfoddolwyr i’n helpu i wella ein cyfieithiadau, ac i ychwanegu cyfieithiadau newydd lle nad oes gennym un eto ond lle cytunwn ei bod yn briodol ychwanegu un.

Cysylltwch â ni os oes gennych sylwadau neu fewnbwn a fydd yn ein helpu mewn unrhyw ffordd gyda'r prosiect hwn.

Page Sponsor