Operation Gain

Roedd Ymgyrch Gain yn ymwneud â 58 o ddynion yr SAS yn cael eu gollwng i'r ardal o amgylch Orleans. Ei rôl oedd difrodi'r cysylltiadau rheilffordd oedd yn rhedeg drwy'r ardal ac atal cyflenwadau o'r Almaen rhag mynd trwodd. Roeddent hefyd yn effeithiol wrth glymu lluoedd yr Almaen i lawr, ond cawsant eu dal mewn nifer o ambushes, gyda deg dyn yn marw gan gynnwys cadlywydd yr Uwchgapten Fenwick. Roedd y gweddill yn cysylltu â'r Lluoedd Arfog UDA ganol mis Awst.

Participants connected to Auxiliary Units
Ian Fenwick
Cecil Leyland Riding
Thomas Varey