Force 136

Force 136 oedd yr enw a roddwyd i SOE yn y Dwyrain Pell. Mabwysiadwyd yr enw, Force 136 ym mis Mawrth 1944. O'i seiliau bu'n rhedeg gweithrediadau mewn ardal eang o India a Burma, i lawr i Malaya (Nawr Malaysia) a thu hwnt. Roedd y rhain yn cynnwys amrywiaeth o weithrediadau ar y môr gan gynnwys i Ynysoedd Andamen yng Nghefnfor India ac i Wlad Thai.

Ym 1946, cafodd Force 136 ei ddirwyn i ben, ynghyd â gweddill SOE.

Pictures
Image
Caption & credit
Force 136 secrecy (TNA ref HS9/987/6)