Home page language switch

Croeso i Archif Gwrthsafiad Prydain

Mae gwefan Archif Gwrthsafiad Prydain yn www.staybehinds.com yn cael ei chynnal gan Dîm Ymchwil Milwyr Ategol Coleshill (CART) i rannu eu hymchwil am Filwyr Ategol yr Ail Ryfel Byd, a elwir weithiau yn Fyddin Ddirgel Churchill, sefydliad difrodi a sefydlwyd ym 1940 rhag ofn y byddai’r Natsïaid yn ymosod. Mae'r wefan yn cynnwys Patrolau Gweithredol a'r holl bersonél hysbys, eu Pencadlys yn Nhŷ Coleshill, y Gangen Dyletswyddau Arbennig sef y rhwydwaith cyfathrebu ysbïwr sifil cyfrinachol, Swyddogion Gwybodaeth yr Adrannau Sgowtiaid, yn ogystal â chysylltiadau â'r Gwasanaethau Awyr Arbennig a'r Gweithredwr Gweithrediadau Arbennig a gynhaliodd deithiau i Ewrop Feddianedig gyda dynion a recriwtiwyd yn uniongyrchol o'r Milwyr Ategol. Mae'r tudalennau offer yn cynnwys yr ymchwil ddiweddaraf ar y cit arbenigol a roddir i Filwyr Ategol.

Gwirfoddolwyr CART sy'n gwneud yr holl waith ymchwil ond mae costau sylweddol ynghlwm â chynnal a chadw a rhedeg safle fel hwn ac rydym bob amser yn croesawu rhoddion i'n helpu i ddal ati, yn ogystal â phryniannau o'n siop ar-lein.


Newid diweddaraf i'r wefan:
british resistance soldier spying from undercover
bra tile
auxiliary units
Ystad Coleshill
Cangen dyletswyddau arbennig
Adrannaur Sgowtiaid
SOE a'r Unedau Ategol
Unedau Ategol a'r SAS
Adran arfau ac offer
To their memory
CART 360 a Archaeolog
Shop site (English only)